Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/06/2019 | 15:37 h
Organització Junta de Govern
previsio
 
 
24/06/2019 | 15:37 h

CONFIGURACIÓ

La  configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 

President:

Sr. Valentí Agustí Bassa

 

Vocals:

Sra. Mª Dolores Agüera Marti, Sr. Rafael Cubarsi Bas, Sra Monserrat Rovira Riera, Sr Martí Victoria .


Assistiran a les seves sessions, sense vot, el Regidors i Regidores, Sr. Josep Rueda Garcia, Sra. Rosa Maria Garcia Colomer i el Sr. Jose Andrès Osorio Piñeiro, previ requeriment específic de l’Alcaldia.

 

SESSIONS

La Junta de Govern Local, celebrarà les seves sessions ordinàries amb caràcter periòdic i automàtic, totes les settmanes, els dilluns a les 13:00 hores, a la sala de juntes o en el lloc habilitat a l'efecte en l’Ajuntament de Palafolls. 

 

 

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043