Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/06/2019 | 16:17 h
Organització Plens
previsio
 
 
24/06/2019 | 16:17 h

CONFIGURACIÓ

La  configuració del Ple municipal, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 

President:

 • Sr. Valentí Agustí i Bassa (PSC)

 Regidors/res:

 • Sra. Mª Dolores Agüera Martin, Regidora - 1a Tinent d´Alcalde  Hisenda, Promoció econòmica, Serveis Socials (PSC)
 • Sr. Josep Rueda Garcia , Regidor Àrea del Territori, Noves Tecnologies, Salut pública i assistència sanitària(PSC)
 • Sr. Rafael Cubarsi Bas, Regidor de l'Àrea de Regim Intern Governació, Personal (PSC)
 • Sra, Rosa Maria Garcia Colomer, Regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones Ensenyament, Joventut(PSC)
 • Sra. Montserrat Rovira Riera, Regidora Àrea de Serveis a les Persones Cultura i Entitats, Esports (PSC)
 • Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro, Regidor Defensa Forestal, Gestió de la pobresa en relació al subministraments,Medi Ambient, Món rural i Parcs i Jardins, regidor (ICV-EUA)
 • Sr. Martí Victoria Iglesias, Regidor Transports, Obres i Serveis i Eliminació de barreres arquitectòniques ( No adscrit)
 • Sr. Francesc Alemany i Martinez, regidor (ERC)
 • Sra. Susana Pla Capdevila, regidora (ERC)
 • Sr. Jordi Villaret Sayago, regidor (ERC)
 • Sr. Sergi Romero Pinet, regidor (ERC)
 • Sr. Oscar Berman Boldú, regidor (No adscrit)

 

SESSIONS

Les sessions ordinàries del Ple de la corporació es convoquen amb caràcter periòdic, i tenen lloc el darrer divendres no festiu dels mesos Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre I Novembre a les 20:00 hores en el sala de l'Ajuntament.

 

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043